Cô gái 19 tuổi vẹo xương cột sống đã có thể tự tin với những bước đi của tuổi trẻ