Câu chuyện bệnh nhân hoái hóa khớp háng sau mổ kết hợp xương ổ cối, đau nhưng còn hy vọng