Liên hệ

Địa chỉ: Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Email: noisoikhopvn@gmail.com

Điện thoại: Bác sĩ Hà Đức Cường 0935.565.678
                  Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng: 0827.384.726