Dây chằng chéo sau là gì?

Dây chằng chéo sau khớp gối là gì?

Trong hệ thống dây chằng của khớp gối, dây chằng chéo sau khỏe nhất. Nó ngăn mâm chày trật ra sau khi gối gấp 900. Ngày nay với hiểu biết tường tận về giải phẫu, động lực học và chức năng của dây chằng chéo sau…đã góp phần đưa ra những chỉ định rõ ràng, bảo tồn cũng như phẫu thuật cho dây chằng chéo sau.

Nguyên ủy của dây chằng chéo sau ở mặt ngoài của lồi cầu trong xương đùi, chỗ bám kéo dài khoảng 32mm và cách bờ của mặt khớp lồi cầu 3mm. Dây chằng chạy chếch xuống dưới, ra sau và ra ngoài, bám tận vào phía sau khoảng gian gai chày, phía dưới bờ mâm chày từ 1-1,5 cm. Dây chằng chéo sau dài trung bình từ 32- 38 mm. Dây chằng cấu tạo bởi 3 thành phần: bó trước ngoài, bó sau trong và dây chằng sụn chêm đùi (dây chằng sụn chêm đùi trước, dây chằng sụn chêm đùi sau). Bó trước ngoài to gấp đôi bó sau trong, hai bó này có vai trò khác nhau trong quá trình gấp duối gối. Khi gối gấp bó trước ngoài căng hơn, ngược lại khi gối duỗi thì bó sau trong căng hơn, do đó trong cấu trúc của dây chằng chéo sau ít có thớ sợi không thay đổi (isometric) trong suốt quá trình gấp duỗi gối. Dây chằng sụn chêm đùi bắt đầu từ sừng sau sụn chêm ngoài, chạy theo dây chằng chéo sau bám vào lồi cầu trong xương đùi ở phía trước(dây chằng sụn chêm đùi trước) hoặc phía sau (dây chằng sụn chêm đùi sau) dây chằng chéo sau. Hai dây chằng này không hằng định, vai trò của chúng hỗ trợ dây dây chằng chéo sau giữ mâm chày không trật ra sau và tránh xoay ngoài mâm chày.

 

          Vai trò chính của dây chằng chéo sau là giữ mâm chày không trật ra sau trong vận động của khớp gối. Khi gối gấp từ 300 – 900 dây chằng đóng góp 85 - 100% lực tham gia giữ vững khớp, phần còn lại là của dây chằng bên ngoài, góc sau ngoài (gân cơ khoeo, dây chằng mác khoeo, dây chằng ngoài ngắn, dây chằng khoeo cung, bao khớp sau ngoài), dải chậu chày và dây chằng bên trong. Trong trường hợp thương tổn những cấu trúc này kèm theo thương tổn dây chằng chéo sau, thì gối mất vững rất nặng.

Vai trò thứ hai của dây chằng chéo sau là giữ mâm chày không xoay ngoài, vai trò này của dây chằng thể hiện rõ khi thương tổn dây chằng chéo sau kèm góc sau ngoài, hầu như không thể điều trị bảo tổn được mà phải phẫu thuật sửa chữa cả hai cấu trúc này.

 

Bài viết mang tính chất tham khảo nên không tự chẩn đoán bệnh. Hãy đến gặp Bác sĩ để khám và tư vấn đầy đủ. Liên hệ Bs Cường 0935565678, Ths Dũng: 0827384726