Chi dưới (chân)

Nhận biết gãy xương bánh chè

Vỡ mâm chày theo phân loại Schatzker

Nội soi hỗ trợ trong điều trị vỡ mâm chày