Ca gãy xương

[Ca lâm sàng] Bong điểm bám dây chằng chéo sau kèm gãy thân xương chày

[Ca lâm sàng] Trật khớp khuỷu và gãy mỏm trên lồi cầu xương cánh tay

[Ca lâm sàng] Nội soi vỡ mâm chày 7/2020

[Ca lâm sàng] Gãy xương đòn kèm theo xương bả vai