ĐỂ KHÁM VÀ TƯ VẤN BỆNH LÝ CHẤN THƯƠNG, BỆNH LÝ CƠ XƯƠNG KHỚP, LIÊN HỆ:

     Bs Hà Đức Cường: 0935565678

     Bs Nguyễn Anh Dũng: 0827.384.726

Tư vấn ngay !

Bạn muốn nhận được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất. Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi ngay !